Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Cymodoceaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hải kiều, Cỏ kiệu
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Cymodoceaceae Taylor 1909

Là một họ thực vật có hoa. Nhiều nhà phân loại học công nhận họ này.

Hệ thống APG II năm 2003 (không thay đổi từ hệ thống APG năm 1998), cũng công nhận họ này và đặt nó trong bộ Trạch tả (Alismatales) của nhánh monocots=[thực vật một lá mầm]. Theo APG II, họ này có khoảng 16 loài cỏ biển phân bổ trong 5 chi, sinh sống trong khu vực biển thuộc vùng nhiệt đới.

Cũng theo website của APG thì người ta nghi vấn về việc họ Cỏ kim (Ruppiaceae) có đủ khác biệt để coi là một họ tách biệt hay không, tuy nhiên người ta nhận thấy các loài trong các họ Cymodoceaceae, Posidoniaceae và Ruppiaceae tạo thành một nhóm đơn ngành.

Cây thuỷ sinh vùng nước lợ và nước mặn. Lá hình thước hẹp, xếp thành hai hàng thẳng đứng, gốc có bẹ.

Hoa đơn tính, khác gốc, mọc đơn độc hay thành xim, không có bao hoa (hoa trần),  2 nhị đính lưng, bộ nhụy hình như là đơn số giả, 1 - 2 lá noãn.

Quả bế có 1 hạt.

Thế giới có 5 chi 20 loài, phân bố ở Nhiệt đới và á nhiệt đới, một vài loài ở ôn đới.

Việt Nam có 2 chi, 4 loài.

Phân loại: Có họ hàng với Zannichelliaceae nhưng chuyên hoá hơn.

Giá trị kinh tế: là nơi trú ẩn cho các loài cá

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales

CÁC CHI
Cymodocea
Halodule
Syringodium

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024