Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
NGÀNH

Tên Khoa học: Cycadophyta
Tên tiếng Anh: Cycas
Tên tiếng Việt: Tuế
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Cycadophyta /ˈsaɪkædz/ là thực vật có hạt đặc trưng bởi thân gỗ mập mạp với lá cứng thường xanh tạo thành một tán lớn. Chúng thường có lá dạng lông chim.

Tuế xuất hiện từ lâu, phồn thịnh nhiều ở Kỉ Trung sinh, làm thành những khu rừng lớn, cây gỗ to lớn, cấu tạo đơn giàn, rất gần với ngành Dương xỉ. Hiện chỉ còn một họ, một chi Cycas. Thân hình trụ ít phân nhánh, vỏ thân có nhiều gai do cuống lá rụng đi, trong có nhựa. Lá nhiều, tập trung ở đầu thân, sát nhau, kép lông chim to lớn, non cuộn hình thoa, lá chét thuôn dài, cứng, rât giống lá Dương xỉ. Nón đơn tính khác gốc. Nó là dạng đầu tiên có nón đơn giản. Ngành Tuế tôi sẽ sưu tập bốn bài: Tuế cảnh,Tuế đá vôi, Tuế lá xẻ, Tuế lược...là những loài đặc chủng của VN.


 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật

CÁC LỚP
Cycadopsida

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024