Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Cupressaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bách xanh
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Cupressaceae Rich. ex Bartl. 1830

Cây gỗ lớn, nhỡ, phân cành nhiều. Lá mọc đối hay mọc vòng, có khi tiêu giảm nhiều thành vảy hẹp ép sát cành.

Việt Nam có 5 chi, 8 loài, gồm các loài sau đây:

Calocedrus macrolepsis Kurz* 

Cupressus duclouxiana Hickel

C. funebris Endl.*

C. torulosa D.Don*

 Fokienia hodginsii (Dunn) A.Henry et Thomas* 

Platycladus oreintalis (L.) Franco 

Sabina aquamata (Buch.- Ham.) Antoine 

S. chinensis (L.) Antoine

Thuja orientalis  L.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pinophyta
Lớp: Pinopsida
Bộ: Pinales

CÁC CHI
Calocedrus
Cupressus
Cupresuss
Fokienia
Juniperus
Thuja

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024