Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Croton
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cù đèn
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Từ chữ kroton: con ve, con bọ chét, do cây có mùi hôi của dầu thầu dầu.

Cây gỗ, cây nhỡ hoặc cây bụi có lông hình khiên, hoặc hình sao phân nhánh. Lá mọc so le, thường gần mọc vòng ở ngọn nhánh; gân lông chim hay chân vịt, thường có 2 tuyến ở gốc phiến hoặc ở ngọn của cuống; lá kèm rụng.

Cụm hoa chùm ở ngọn hay gần ở nách, dạng bông, hoa cái ở gốc, hoa đực ở phía trên, ít khi khác gốc; lá bắc nhỏ, thường rụng. Hoa đực có 5 lá đài, lợp, dính nhau ở gốc; 5 cánh hoa bằng hoặc ngắn hơn lá đài; đĩa mật gồm 5 tuyến, đối diện với lá đài; 10 nhị hay hơn, chỉ nhị rời, bao phấn đính gốc có các ô phấn song song; đế hoa có lông nhiều; không có nhụy lép. Hoa cái có 5 lá đài như ở hoa đực nhưng rộng hơn; không có cánh hoa hoặc có cánh hoa rất nhỏ, hiếm khi có cánh hoa bằng lá đài; đĩa mật do các tuyến dày, hình dải, ở gốc đài; bầu 3 ô; noãn đơn, treo, đảo; vòi 3, thường rời từ gốc, chẻ tư hay chẻ hai.

Quả nang có 3 mảnh vỏ và 6 van; hạt nhẵn, có phôi nhũ nhiều, tử diệp rộng và mồng nhỏ.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024