Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Crossostephium
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cúc mốc
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Từ chữ Hy Lạp krossos: tua viền và stephos: vòng

Cây nhỡ, có nhiều lông. Lá chẻ ba thùy hay nguyên. Cụm hoa hình bông dày đặc gồm nhiều đầu. Hoa cái ở xung quanh, hoa lưỡng tính ở phía giữa của đầu. Quả bế không có tuyến; mào lông chỉ gồm những râu ngắn đính gần như thành hình vành khăn.

Chỉ có 1 loài ở vùng Đông Á. Ta có trồng làm cảnh

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Asteraceae

CÁC LOÀI
Crossostephium chinense

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024