Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Crocosmia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nghệ hương, Hùng hoàng lan
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

CROCOSMIA Planch.

Từ chữ Latin crocus, do chữ Hy Lạp krokos: cây nghệ tây, và osme: mùi thơm; cây có mùi thơm của Nghệ tây

Cây nhỏ có hành dạng như La dơn. Lá xếp hai dãy. Hoa thành bông phân nhánh; bao hoa hình ống cong rồi loe ra thành hình phễu. Quả hình cầu, mỗi ô chứa 3 hoặc nhiều hạt. Hoa khô ngâm vào nước có mùi thơm nồng của nghệ hương.

Gồm 11 loài ở Nam Phi.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Asparagales
Họ: Iridaceae

CÁC LOÀI
Crocosmia (x)

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024