Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Crepis
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sâm hoàn dương, Cải đồng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

CREPIS L., họ Cúc - Asteraceae

[Từ chữ Hy Lạp krepis: dép, liên hệ đến hình dạng của quả giống hình chiếc dép hay giầy]

Cây thảo sống hằng năm, hai năm hay cây sống lâu năm dạng thảo. Cụm hoa đầu ở ngọn thân, toàn hoa hình lưỡi, thường màu vàng hoặc ít khi màu đỏ. Lá bắc 2 - 3 hàng có cỡ khác nhau. Quả có mỏ dài mang mào lông.

Gồm khoảng 200 loài phân bố chủ yếu ở Bắc bán cầu

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Asteraceae

CÁC LOÀI
Crepis bodinieri
Crepis chloroclada
Crepis cineripappa
Crepis lignea
Crepis rigescens

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024