Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Crawfurdia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Long đởm dại, Cầu phước
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

CRAWFURDIA Wall., họ Long đởm – Gentianaceae [Chưa rõ từ nguyên]

Cỏ leo. Lá đơn, mọc đối; gốc tròn hay hơi lõm, đầu có mũi. Hoa có cuống dài hay ngắn, ở nách lá. Đài có cạnh hay cánh. Tràng hợp hình ống hay hơi hình chuông. Nhị 5. Bầu 1 ô với 2 giá noãn bên. Quả nang; hạt nhỏ, nhiều.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Gentianaceae

CÁC LOÀI
Crawfurdia campanulacea
Crawfurdia fasciculata
Crawfurdia pasquieri
Crawfurdia speciosa

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024