Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Craibiodendron
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoa khế, Cáp mộc
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

CRAIBIODENDRON W.W Sm.

[Là từ ghép của tên chi Craibia trong họ Đậu và dendron: gỗ; cũng có gỗ như gỗ Craibia]

Cây gỗ nhỏ hay trung bình. Lá đơn, mọc so le, rải rác trên thân, cành.

Cụm hoa chùm ở nách lá. Hoa lưỡng tính, mẫu 5. Lá đài 5 hơi dính nhau; cánh hoa 5, dính thành ống hình lục lạc hay hình chuông; nhị 10, mở lỗ ở đỉnh; bầu thượng 5 ô. Quả nang; hạt có cánh.

Gồm 7 loài ở Đông Nam Á

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ericales
Họ: Ericaceae

CÁC LOÀI
Craibiodendron henryi
Craibiodendron scleranthum
Craibiodendron stellatum
Craibiodendron vietnamense

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024