Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Costaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mía dò (Đót đắng)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Costaceae Nakai 1941

Đặc trưng bởi thân khí sinh, đôi khi phân cành với các lá xếp xoắn ốc, có bẹ kín, ngắn, phần trên mặt đất không thơm

Chỉ nhị có 1 nhị hữu thụ đính vào cánh tràng còn 5 nhị khác hợp với nhau tạo thành môi dạng cánh hoa (nhị bất thụ), không có nhị lép bên

Thế giới có 5 chi, 70 loài, phân bố ở các nước nhiệt đới

Việt Nam có 1 chi, 2 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Zingiberales

CÁC CHI
Cheilocostus
Costus

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024