Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Cosmostigma
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tinh thư
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

COSMOSTIGMA Wight,

[Từ chữ kosmos: vũ trụ và stigma: đầu nhụy; đầu nhụy hình sao]

Dây leo có mủ. Lá mọc đối. Cụm hoa tán ở nách lá, tràng hoa hình thúng có tiền khai vặn, tràng phụ đơn do 5 vẩy mỏng, không mập, gắn trên nhị. Phấn khối 2, như sáp, có chuôi và gót dính; đầu nhụy hình sao. Quả đại; hạt dẹp có cánh và lông mào.

Gồm 3 loài của vùng Ấn Độ - Mã Lai.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Asclepiadaceae

CÁC LOÀI
Cosmostigma racemosum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024