Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Corydalis
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cải cần
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

CORYDALIS DC.

[Từ chữ Hy Lạp korydallis: chim chiền chiện, chim sơn ca; do hoa có cựa giống như mào của chim này.]

Cây thảo sống hằng năm hay lưu niên. Gốc rễ có thớ hoặc dạng củ. Lá mọc so le, không có lá kèm; phiến chia sâu thành thùy hoặc thành dải. Cụm hoa thành chùm hay ngù. Hoa không đều, 2 lá đài sớm rụng, dạng cánh; 4 cánh hoa, hơi dính nhau ở gốc, cái trên lớn hơn và kéo dài thành cựa ở gốc; 6 nhị, xếp hai bó, vòi nhụy dạng sợi; 2 đầu nhụy; bầu thượng. Quả nang chứa nhiều hạt.

Gồm tới 300 loài của các vùng ôn đới Bắc và vùng núi nhiệt đới châu Phi.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Papaverales
Họ: Fumariaceae

CÁC LOÀI
Corydalis balansae
Corydalis temulifolia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023