Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Connarus
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sơn thù
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

CONNARUS L.

[Từ chữ Hy Lạp connaros: tên do Athénée dùng chỉ một loài cây mà theo Baillon, thì có thể là cây táo tàu. Linnê dùng nhưng không nêu rõ lý do sự lựa chọn tên này]

Dây leo, cây nhỏ hay cây nhỡ. Lá kép lông chim lẻ, có khi 3 lá chét, ít khi 1 lá chét; lá chét có các điểm tuyến rõ nhiều hay ít.

Cụm hoa chùy ở ngọn hay ở nách các lá trên. Hoa lưỡng tính, mẫu 5. Lá đài, cánh hoa và nhị đều có tuyến. Lá đài xếp lợp, hơi dính ở gốc. Cánh hoa lợp thường có lông tuyến. Nhị 10 có chỉ nhị dính thành ống ở gốc, với lông tuyến rải rác. Lá noãn độc nhất; bầu hình cầu, có lông nhung; vòi mảnh có chiều dài thay đổi, có lông tuyến.

Quả đại hay quả đậu, thon hẹp ở gốc thành cuống; vỏ quả dai hay hóa gỗ. Hạt 1 có vỏ đen bóng, có áo hạt nạc, ở gốc, màu vàng, chia 2 thùy; không có phôi nhũ.

Gồm đến 100 loài phân bố ở các vùng nhiệt đới Nam Mỹ, châu Phi, Đông Nam Á.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Oxalidales
Họ: Connaraceae

CÁC LOÀI
Connarus cochinchinensis
Connarus culionensis
Connarus paniculatus
Connarus semidecandrus

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024