Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Connaraceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dây khế rừng (Trường điều, Lốp bốp)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Connaraceae R.Br. 1818

Về hình thái học, các loài thuộc họ này có các lá thường có biểu bì dạng nhầy và có các khoang bài tiết. Cây leo gỗ. Lá kép lông chim lẻ, mọc cách không lá kèm.Hoa mọc thành cụm dạng chùy hay cành hoa ở nách lá hay đầu cành. Cụm hoa đầu cành có dạng chùy hoặc xim. Các hoa lưỡng tính hay đơn tính khác gốc. Hoa đều, lưỡng tính, mẫu 5 - 4 thường cánh hoa, hoa đối xứng 2 bên như hoa đậu (dễ nhầm); bầu 1 ô 2 noãn.Quả chủ yếu thuộc dạng quả tụ hoặc quả đại đơn, Quả nang khi khô tách đôi và xoắn lại.

Thế giới có 24 chi, 400 loài, phân bố ở Liên nhiệt đới

Việt Nam có 6 chi, gần 20 loài

 Phân loại: Họ này có họ hàng với Dilleniaceae, Crossosomataceae và Brunelliaceae. Chúng cùng chung những đặc điểm sau: dạng sống, lá kép lông chim, hoa lưỡng tính, bầu trên, trục do, hạt có rốn. Nó tiến bộ hơn Leguminosae và tiến đến Oxalidaceae

Giá trị kinh tế: Cho gỗ, làm thuốc, lấy sợi hay ruốc cá (Rourea minor).

Theo APG (2009), đây là một họ nhỏ chứa khoảng 12 chi với khoảng 180 loài của các loài cây dây leo, cây bụi và cây gỗ nhỏ (ít), với phần lớn các loài thuộc về 2 chi Connarus (dây Trường điều: khoảng 80 loài) và Rourea (dây khế: khoảng 40-70 loài). Họ này phân bố chủ yếu ở khu vực nhiệt đới như Đông Nam Á, châu Phi hạ Sahara, Nam Mỹ.

 

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Oxalidales

CÁC CHI
Agelaea
Cnestis
Connarus
Ellipanthus
Rourea
Roureopsis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024