Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Cochlospermaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ốc tử
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Cochlospermaceae Planch. 1847

Gần gũi với Bixaceae (Điều nhuộm): cây gỗ, lá đơn mọc cách, có dịch màu đỏ hay vàng cam. Bao hoa mẫu 5, nhị nhiều, bao phấn mở bằng khe ngắn ở đỉnh, quả nang chẻ ô (loculicide) nhưng khác là lá xẻ thùy chân vịt, cánh hoa gần như xếp vặn, bao phấn thẳng, bộ nhụy gồm 3-5 lá noãn. Quả không có râu, mở bằng 3-5 van. Hạt có lông dày như len, chứa phôi cong và nội nhũ dầu.

Thế giới có 2 chi, 20 loài, phân bố ở nhiệt đới cựu lụcđịa và Trung Mỹ.

Việt Nam có 1 chi, 1 loài: Cochlospermum gossypium

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Violales

CÁC CHI
Cochlospermum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024