Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Clusiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bứa (Măng cụt)
Tên khác: Guttiferae

MÔ TẢ CHUNG

Clusiaceae Lindl. = Guttiferaea

Cây có mủ vàng, cành nhỏ, mọc ngang, vuông góc với thân tạo thành từng tầng. Lá đơn mọc đối, không có lá kèm. Phiến lá dày, mép nguyên.

Hoa thường đơn tính hoặc tạp tính, cùng gốc, mẫu 4, bầu trên, nhị thường đính thành bó.

Quả thịt hay hạch thường có đài tồn tại ở gốc.

Thế giới có 40 chi, 550 loài, phân bố ở Toàn cầu nhưng tập trung ở cổ nhiệt đới ảm.

Việt Nam có 5 chi, 45 loài.

Phân loại: Năm phân họ: Hypericoideae, Kielmyeroideae, Calophylloideae, Moronobeoideae và Cluisoideae. Nó quan hệ với Bonnetiaceae và qua đó với Dilleniaceae.

Giá trị kinh tế: Gỗ, thuốc, ăn quả (Garcinia spp.)

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales

CÁC CHI
Calophyllum
Garcinia
Kaayea
Kauea
Kayea
Mesua
Ochrocarpos

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024