Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Clethraceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Liệt tra (Sơn liễu, Xạ hương)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Clethraceae Klotzsch 1851

 Lá đơn, mọc cách, mép răng có xiên, không lá kèm.

Cụm hoa đơn hay chuỳ tận cùng. Hoa đều, lưỡng tính, mẫu 5, 5 vòng; bao phấn hình tam giác, mở bằng lỗ ở gốc; bầu trên, 3 ô, đính noãn góc trong, vòi mập xẻ 3 ở đỉnh.

Quả nang, 3 ô, đài tồn tại

Thế giới có 2 chi, 50 loài, phân bố ở Nhiệt đới, á nhiệt đới châu Mỹ, Macrônêzi, Mađeira

Việt Nam có 1 chi, 5 loài.

Phân loại: Gần với Ericaceae và Cyrillaceae

Giá trị kinh tế: Làm cảnh

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ericales

CÁC CHI
Clethra

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024