Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LỚP

Tên Khoa học: Chrysomonoflagelaphyceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tảo vàng ánh một roi
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Đặc điểm khác biệt của lớp là dạng mônát và giai đoạn chuyển động của các loài có tản dinh dưỡng không phải mônát là chỉ có một roi. Tản là dạng mônát sống đơn độc hay sống thành tập đoàn dạng ễ, dạng palmella hay dạng hợp bào. Tảo sống tự do hay bám. Một số có dạng hạt hay dạng sợi hoặc dạng bản. Một số có vòng rễ ở đầu sau tế bào hay một cổ áo bằng chất nguyên sinh bao quanh roi ở đầu trước.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Chrysophyta

CÁC BỘ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024