Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Chrysobalanaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cám (Bô đay)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Chrysobalanaceae R.Br. 1818

Cây gỗ, lá đơn mọc cách.

Gần gũi với Rosaceae (họ Hoa hồng) nhưng khác ở chỗ hoa hơi không đều, bao hoa mẫu 5 (K5C5-0), bộ nhụy thường là đơn số giả và đặc biệt có vòi lệch xuất phát từ gốc bầu.

Thế giới có 13 chi, 530 loài, chủ yếu ở nhiệt đới châu Mỹ, ít khi ở nhiệt đới châu Phi, Madagasca, Đông Nam Á, Tây Nam châu Úc

Việt Nam có 2 chi, 2 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Rosales

CÁC CHI
Chrysobalanus
Parinari

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024