Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
NGÀNH

Tên Khoa học: Chlorophyta
Tên tiếng Anh: Green alga
Tên tiếng Việt: Tảo lục
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Ngành Tảo lục là ngành lớn nhất trong các ngành tảo, có khoảng 20.000 loài. Hình thái cơ thể có tất cả các dạng, chỉ trừ dạng amip. Vách tế bào là xenlulosa và pectin. Tảo có màu xanh lục thuần khiết do diệp lục a và b đã chiếm ưu thế, trừ một số loài sống ở các chỗ ẩm có màu vàng hay đỏ do dự trữ nhiều dầu và hematôcrôm. Sản phẩm đồng hoá là tinh bột, ít khi là dầu.

Tảo lục sinh sản sinh dưỡng bằng cách phân chia tế bào hay bằng các phần của tản đa bào. Sinh sản vô tính bằng động bào tử hay bất động bào tử, đối với các loài sống tập đoàn thì tạo tập đoàn mới bên trong một tế bào dinh dưỡng hay từ tế bào chuyên hoá sinh sản vô tính của tập đoàn. Sinh sản hữu tính ở Tảo lục có thể tìm được tất cả các kiểu như đẳng giao, dị giao, noãn giao, toàn giao và tiếp hợp. Những đại diện tiến hoá cơ quan sinh sản hữu tính là đa bào. Giai đoạn chuyển động ở Tảo lục tế bào luôn có roi đều nhau.

Tảo lục phân bố chủ yếu ở nước ngọt, ở nước lợ ít hơn nhưng có các loài kích thước lớn, ở nước mặn không gặp Tảo lục. Trên đất, đá, thân cây hay tường nhà ẩm ướt cũng gặp Tảo lục. Một số Tảo lục sống cộng sinh với nấm tạo Địa y.

Dựa trên hình thái cơ thể và cách thức sinh sản hữu tính, Tảo lục được chia làm 6 lớp.

- Lớp Tảo lục chuyển động - Volvocophyceae

- Lớp Tảo lục đơn bào Protococcophyceae

- Lớp Ulothrichophyceae

- Lớp Tảo ống - Siphonophyceae

- Lớp Tảo tiếp hợp - Conjugatophyceae

- Lớp Tảo vòng - Charophyceae

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật

CÁC LỚP
Charophyceae
Conjugatophyceae
Protococcophyceae
Siphonophyceae
Ulothrichophyceae
Volvocophyceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024