Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Chimonanthus
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lạp mai
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNGViệt Nam có 1 chi 1 loài là Chimonanthus pracecox

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Laurales
Họ: Calycanthaceae

CÁC LOÀI
Chimonanthus praecox

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024