Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LỚP

Tên Khoa học: Charophyceae
Tên tiếng Anh: Charopida
Tên tiếng Việt: Tảo vòng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Tản đa bào dạng cây có thân, rễ và lá giả. Sinh sản hữu tính noãn giao, cơ quan sinh sản đa bào. Tế bào có nhiều nhân do phân chia trực phân cùng với kéo dài tế bào thành lóng chứ không hình thành vách ngăn ngang. Trung tâm tế bào là không bào lớn, lớp chất nguyên sinh nằm sát vách tế bào có nhiều thể màu hình hạt.

Tản lớn lên nhờ sinh trưởng ở đỉnh. Tế bào đỉnh hình bán cầu lõm. Mỗi lần phân chia hình thành hai vách ngăn ngang tạo 3 tế bào. Tế bào đỉnh vẫn là bán cầu lõm. Tế bào giữa lồi hai mặt sau kéo dài cùng với nhân phân chia trực phân tạo lóng có nhiều nhân. Tế bào dưới lõm hai mặt phân chia dọc tạo một lớp tế bào, các tế bào ở vòng ngoài có một số không phân chia mà chỉ kéo dài thành lá, một số (ở một số loài) phân chia mạnh tạo một lớp tế bào nhỏ phủ lên lóng thành lớp vỏ và chỉ có một vài tế bào tiếp tục phân chia như tế bào đỉnh để tạo nhánh bên.

Tảo vòng không có sinh sản vô tính. Sinh sản sinh dưỡng bằng cách nảy chồi từ các "củ" ở gốc. Sinh sản hữu tính là noãn giao. Cơ quan sinh sản cái là túi noãn nằm ở nách trên của lá. Túi noãn hình trứng gồm 5 tế bào hình dải gắn với nhau bằng mép của chúng và cùng xoắn theo một chiều tạo phòng rỗng chứa một noãn cầu. Đầu túi noãn 5 tế bào lại tách ra thành 5 mẫu. Cơ quan sinh sản đực là túi tinh nằm ở nách dưới của lá. Túi tinh hình cầu gồm 8 tế bào hình bản chia thùy kiểu hoa thị, gắn lại với nhau làm thành quả cầu rỗng. Bên trong quả cầu rồng, giữa mỗi tế bào hình hoa thị mọc lên một trụ. Đỉnh trụ có một tế bào gọi là đầu, trên đầu có 6 đầu thứ cấp. Mỗi đầu thứ cấp có 4 sợi một hàng tế bào gọi là sợi sinh tinh trùng. Mỗi sợi có từ 200-300 tế bào. Mỗi tế bào sau cho một tinh trùng xoắn có hai roi. Khi vách túi tinh và túi noãn có màu đỏ là lúc các giao tử đã chín. Tinh trùng chui ra khỏi túi tinh đến thụ tinh với noãn cầu. Hợp tử khi phát triển nhân phân chia giảm nhiễm tạo 4 nhân con, còn hợp tử hình thành hai tế bào nhờ 1 vách ngăn. Tế bào lớn chứa 3 nhân sau tiêu biến đi còn tế bào nhỏ chia đôi, một phát triển thành rễ giả, một trở thành tế bào đỉnh sinh trưởng của tản. Chi thường gặp của lớp là Chara và Nitella. Nguời ta cho rằng thực vật bậc cao có tổ tiên là từ Tảo vàng.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Chlorophyta

CÁC BỘ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024