Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Cenchrus
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cước
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Chi Cước - Cenchrus L. thuộc họ Cỏ (Poaceae Barhn.) có khoảng 25 loài, phân bố rộng rãi trên thế giới [7]. Ở Việt Nam, G. Camus et A. Camus, 1912-1923 ghi nhận có 1 loài Cenchrus inflexus [2]; Phạm Hoàng Hộ (1993) [4], Nguyễn Thị Đỏ, Nguyễn Khắc Khôi (2005) [1] ghi nhận có 2 loài, trong đó đã chỉnh lý tên loài C. inflexus R. Br. là synonym của loài C. brownii Roem. & Schult. và bổ sung loài C. cilliaris L. được nhập trồng ở Việt Nam.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae

CÁC LOÀI
Cenchrus brownii
Cenchrus ciliaris
Cenchrus echinatus
Cenchrus setigerus

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024