Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Celastraceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chân danh, Dây gối, Hải đồng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Celastraceae - Họ Chân danh:

Cây to, cây bụi (thường là bụi trườn) hay cây dây leo (đôi khi có gai). Lá đơn mọc đối hay mọc cách, mỏng hay dai, mép có răng.

Cụm hoa xim 2 ngả, mảnh ít khi dạng tán hay đầu. Hoa lưỡng tính hay tạp tính, mẫu 5 - 4, cánh hoa thường rời (hơi dính nhau ở gốc trong chi Microtropis) hoặc đôi khi không có cánh hoa. Nhị đẳng số và đối diện với thùy đài, mọc xen kẽ với cánh tràng, gốc có đĩa mật phát triển. Bầu có vòi ngắn, đầu nhụy hình tam giác, mỗi ô 2 noãn.

Quả nang chẻ ô hoặc quả mọng, quả có cánh hay quả hạch có 3 thùy, khi khô tách 3 mảnh với hạt có áo hạt màu đỏ hay hạt có cánh mỏng. Rất đặc trưng bởi có triền bao quanh và dính với bầu (nên bầu có dạng hạ) và hạt phần lớn có tử y.

Thế giới có 80 chi và 1150 loài, phân bố chủ yếu ở vùng Nhiệt đới và Á nhiệt đới.

Việt Nam có 14-15 chi và khoảng 75 loài.

Phân loại: Nó có thể quan hệ với Aquifoliaceae nhưng phân biệt bởi có đĩa mật quanh bầu và rốn có màu. Chi Hippocratea một số tác giả tách thành một họ riêng -Hippocrateaceae.

Giá trị kinh tế: nhiều cây được người Ả Rập dùng làm chè như Catha edulis, một số lấy nhựa cao su, làm thuốc, làm cảnh (Celastrus paniculatus, Salacia chinensis).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Celastrales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024