Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Casuarinaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Phi lao
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Casuarinaceae R.Br. 1814

Cây gỗ. Cành con giống như lá. Lá dạng vảy rất bé.

Cụm hoa đực dạng bông và cụm hoa cái dạng đầu.

Quả nang nằm trong cụm hoa hình đầu hoá gỗ

Thế giới có 1 chi 65 loài, phân bố chủ yếu ở châu Úc, một số ở Đông Nam Á, Tây Nam Thái Bình Dương

Việt Nam có 1 chi, 3 loài

Phân loại: Nó cùng Hamamelidaceae xuất phát từ tổ tiênb chung.

Giá trị kinh tế: Cho gỗ, làm cảnh, cố định đạm (Casuarina equisetifolia).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fagales

CÁC CHI
Casuarian
Casuarina

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024