Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Caryophyllaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cẩm chướng (Cẩm nhung, Thạch trúc)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Caryophyllaceae Juss. 1789

Cây thảo. Thân phân nhánh lưỡng phân, phình ra ở các đốt. Lá mọc đối hay vòng, có lá kèm khô xác.

Cụm hoa xim 2 ngả. Hoa đều lưỡng tính (ít khi đơn tính) mầu 5 - 4; bầu 1 ô, đính noãn trụ giữa.

Quả nang mở bằng van ở đỉnh.

Thế giới có 80 / 2100, phân bố ở Vùng ôn đới chủ yếu Địa Trung Hải

Việt Nam có hơn 10 chi và 25 loài.

Phân loại: Ba phân họ: Asinoideae, Schnoideae và Paronychioideae (Speradeae, Polycarpeae, Paronychieae).

Giá trị kinh tế: Làm cảnh (Dianthus spp.).      

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Caryophyllales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024