Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Caricaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đu đủ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Caricaceae Dumort. 1829

Đặc trưng bởi gỗ rất mềm, thân thường không phân  nhánh với 1 túm lá ở đỉnh. Lá xẻ thùy chân vịt. Có nhựa mủ trắng.

Hoa đơn tính, mẫu 5, lá đài và cánh hoa đều 5, nhị 10, xếp thành 2 vòng obdiplostemon và đính trên tràng, bộ nhụy gồm 5 lá noãn hợp bên (paracarp) thành bầu thượng 1 ô.

Quả nạc dạng quả bí.

Thế giới có 4 chi, 45 loài, phân bố chủ yếu ở nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Mỹ, ít ở châu Phi.

Việt Nam có 1 loài trồng: Đu đủ Carica papaya

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Violales

CÁC CHI
Caria

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024