Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Carex
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói túi, Kiết
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

CAREX L.

[Tên do Virgile dùng, có thể dẫn xuất từ chữ cairo: đôi cắt, do lá rất sắc của phần lớn các loài thuộc chi này]

Cỏ thường sống lâu năm. Gốc dạng bụi, có hay không có thân rễ. Thân thường có 3 góc, nhẵn hay nhám. Lá hình dải, dạng lá cỏ, có mép thường ráp, ít khi rộng và có cuống. Cụm hoa thành bông hay bông nhỏ đơn tính hoặc lưỡng tính trên cùng một cây hoặc trên hai cây khác nhau, thường xếp thành chùy đơn hay kép. Bông và bông nhỏ có vẩy lợp trên nhiều dãy. Hoa đực gồm có một vẩy hẹp hơn với các nhị ở nách; nhị 2 - 3, dạng sợi; bao phấn 2 ô, đính gốc. Hoa cái gồm có một vẩy hoặc một túi ở nách và nhụy; túi này tạo thành bao quanh bầu, gồm có một vẩy có 2 lườn dính ở mép; nhụy có bầu nằm khuất trong túi; vòi đơn, đầu nhụy 2 - 3, dạng sợi, thò ra. Quả một hạt, khô thành quả bế, nằm trong túi.

Gồm tới 1000 loài phân bố khắp thế giới, chủ yếu ở các vùng ôn đới và lạnh

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024