Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Carex fedia Nees ex Wight, 1834 (CCVN, 3: 736).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói túi lông rậm; Kiết tu
Tên khác: Carex wallichiana Presc. [1828, nom. Nud.] ex Nees, 1834, nom. Illeg. (FGI, 7: 201), non Spreng. (1826). Carex sacerdotis Nelmes, 1955 (CCVN, 3: 732).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Carex

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024