Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Carex dimorpholepis Steud. 1855 (CCVN, 3: 736).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói túi nghiên; Kiết nghiên; Kiết hai dạng vảy
Tên khác: Carex cernua Boott, 1867 (FGI, 7: 193; CCNVN, 2: 830); Carex phacota sensu Franch. 1897, non Spreng. (1826);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Carex

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024