Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Carex commixta Steud. 1855.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói túi Java; Kiết rộng
Tên khác: Carex spatiosa Boott, 1860 (FGI, 7: 188, CCVN, 3: 716). Carex hypolytrifolia T. Koyama, 1957.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Carex

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024