Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Cardiopteridaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tỹ đực, Mai rùa
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Cardiopteridaceae - Họ Mai rùa:

Khá gần với Olacaceae, nhưng ở đây là cỏ leo có mủ trắng, lá có gân chân vịt.

Cánh hoa hợp, thùy xếp lợp, nhị xen kẽ với cánh hoa và đính trên ống tràng, không có triền. Bộ nhụy gồm 2 lá noãn hợp thành bầu 1 ô chứa 2 noãn treo ở đỉnh khoang bầu. 1 trong 2 vòi nhụy dài hơn và bền trong quả.

Quả không tự mở, có 2 cánh dọc.

Thế giới có 1 chi và 3 loài, phân bố ở Nam và Đông nam châu Á và châu Úc.

Việt Nam có 2 loài.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Santalales

CÁC CHI
Cardiopteris
Peripterygium

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024