Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Caprifoliaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Kim ngân, Cơm cháy
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Caprifoliaceae - Họ kim ngân:

Cây dây leo, cây bụi hay cây gỗ nhỏ hoặc cỏ. Lá mọc đối, đơn hay kép lông chim, ít khi kép 3, không có lá kèm. Phần lớn có gỗ mềm và có tủy rộng, đôi khi có tuyến mật trên cuống lá.

Cụm hoa xim 2 ngả, dạng ngủ. Hoa lưỡng tính, đều hay đối xứng 2 bên, mẫu 4 - 5, cánh hoa hợp thành ống và thành 2 môi, các thùy thường xếp lợp. Nhị đẳng số, đính trên ống tràng và xen kẽ với thùy tràng. Bộ nhụy gồm (8)5-2 lá noãn hợp thành bầu hạ hay thường là bầu trung. Bầu 5-1 ô, mỗi ô chứa 1 -nhiều noãn đảo và treo. Khi nở, 1 môi quặt lại rất rõ.

Quả mọng, nang hay hạch. Hạt có phôi nhỏ và nội nhũ nạc lớn.

Thế giới có 16 chi và 400 loài, phân bố chủ yếu ở bán cầu Bắc, ít có ở Đông Nam Á, châu Úc và Nam Mỹ.

Việt Nam có 4 chi và khoảng 25 loài.

Phân loại: Họ này nói chung gần với Rubiaceae nhưng nó khác là không có lá kèm.

Giá trị kinh tế: Nhiều cây làm cảnh, một số quả nạc làm rượu vang hay làm thuốc (Lonicera japonica).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Dipsacales

CÁC CHI
Abelia
Lonicera
Sambucus
Silvianthus
Viburnum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024