Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Capparales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Màn màn
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Bạch hoa, bộ Cáp hay bộ Màn màn[1]  (danh pháp khoa học: Capparales) là tên gọi của một bộ thực vật có hoa. Nó được sử dụng trong hệ thống Cronquist cho một bộ trong phân lớp Sổ (Dilleniidae) cũng như trong hệ thống Kubitzki. Trong phiên bản năm 1981 của hệ thống Cronquist nó bao gồm:

    * Bộ Capparales

          Họ Tovariaceae
          Họ Capparaceae
          Họ Brassicaceae
          Họ Moringaceae
          Họ Resedaceae

Hệ thống APG II năm 2003 gộp tất cả các họ thực vật kể trên vào trong bộ Cải (Brassicales) mở rộng. Tuy nhiên, đối với các tên gọi cao hơn cấp họ thì nguyên lý ưu tiên không mang tính bắt buộc trong APG, vì thế có khác biệt trong hai tên gọi này.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida

CÁC HỌ
Brassicaceae
Capparaceae
Moringaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024