Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Capparaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Màn màn (Cáp, Màng màng)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Capparaceae Juss. 1789

Cây thảo. Lá đơn kép chân vịt, có lá kèm thường biến thành gai hay tuyến.

Cụm hoa chùm với nhiều hoa có mầu sắc sặc sỡ. Hoa đa số mẫu 4. Bầu hay cả bầu và bộ nhị dính trên cuống dài tách xa các cánh hoa.

Quả có chuôi riêng tách biệt với cuống bởi đốt.

Thế giới có 40 - 50 / 900, phân bố ở Nhiệt đới và á nhiệt đới đặc biệt Nam Phi (khô hạn)

Việt Nam có 6 chi, 55 loài.

Phân loại: Họ này có họ hàng với Cruciferae và có thể tiến hoá từ một tổ tiên chung. Về phương diện giải phẫu, họ này có nhiều dấu hiệu tiến hoá hơn.

Giá trị kinh tế: Nhiều loài làm thuốc và làm cảnh (Cleome speciosus).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Capparales

CÁC CHI
Capparis
Cleome
Crateva
Niebuhria
Stixis
Tirania

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024