Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Cananga latifolia (Hook.f. & Thoms.) Fin. & Gagnep.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ngọc lan lá rộng; Cây mát; cây tai nghé; công chúa lá rộng
Tên khác: Unona latifolia Hook.f. & Thoms.; U. brandisana Pierre; Canangium brandisanum (Pierre) Saff.; C. latifolium Pierre ex Ridl.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Magnoliales
Họ: Annonaceae
Chi: Cananga

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024