Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Callistemon
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Kiều nhụy, Tràm bông đỏ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

CALLISTEMON R. Br.

[Từ chữ Hy Lạp kallos: đẹp và stemon: nhị; hoa của cây có bộ nhị đẹp]

Cây bụi có lá mọc so le, dài, không có lá kèm. Hoa tập hợp thành bông  tận cùng bởi một bó lá. Đài có 5 thùy. Tràng có 5 cánh hoa. Nhị nhiều thò dài ra quá bao hoa. Bầu hạ có 3 hoặc 5 ô nhiều noãn. Quả nang.

Gồm khoảng 20 loài ở Ôxtrâylia

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales
Họ: Myrtaceae

CÁC LOÀI
Callistemon citrinus

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024