Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Callerya
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mát lưỡng thể
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Dây leo hóa gỗ, ít khi là cây nhỡ hay cây gỗ. Lá mọc so le, kép lông chim lẻ; lá chét 3 - 15 ( -19 ), gần mọc đối; lá kèm thường sớm rụng; lá kèm nhỏ có hay không có.

Cụm hoa ở ngọn thành chùy nhiều hoa, có thể có cả các chùm hoa ở nách các lá ở đỉnh các nhánh; lá bắc tồn tại hay sớm rụng; lá bắc con đính ở gốc ống đài. Hoa dài 8 - 33mm; đài hình ống dạng đấu hay hình chuông và với 4 răng rất ngắn; cánh cờ hình trứng hay gần tròn thon hẹp thành móng; cánh bên thường dính ít nhiều với cánh thìa; nhị hai bó; đĩa mật thường có; bầu có chân; ( 1 ) 2 - 13 noãn.

Quả hóa gỗ, mở sớm, dẹp, không có cánh, hơi lồi ở chỗ có hạt, với van mỏng, hoặc mở muộn, phồng, có van dày. Hạt 1 - 10.

Gồm khoảng 20 loài phân bố phần lớn ở Đông Nam Á; một vài loài ở Bắc Ôxtrâylia  và ở Irian ( Niu Ghinê )

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae

CÁC LOÀI
Callerya atropurpurea
Callerya cinerea
Callerya cochinchinensis
Callerya dasyphylla
Callerya eurybotrya
Callerya fordii
Callerya reticulata
Callerya speciosa

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024