Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Calamus rudentum Lour.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mây đá; Song đá; song đen; mây sốc; mây đang
Tên khác: Palmijuncus rudentum (Lour.) Kuntze; Rotang rudentum (Lour.) Baill.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Arecales
Họ: Arecaceae
Chi: Calamus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023