Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Calamus rhabdocladus Burret
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mây thuần; Song; mây đá buộc; mây rừng; hèo
Tên khác: Calamus pseudoscutellaris Conrard; C. pseudoscutellaris Conrard var. cylindrocarpus Conrard;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Arecales
Họ: Arecaceae
Chi: Calamus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023