Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Caesalpinia latisiliqua (Cav. ) Hattink, 1974 (CCVN, 1:1061)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Vấu diều; Vang quả rộng; Kèo rừng
Tên khác: Bauhinia latisiliqua Cav. 1799. - Mezoneurum latisliquum (Cav. ) Merr. 1910. - M. balansae Prain ex Gagnep. 1913(FGI, 2:198). - M. keo Gagnep. 1952. _ M. oxyphyllum Gagnep. 1952;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Caesalpiniaceae
Chi: Caesalpinia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024