Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Caesalpinia hymenocarpa (Prain) Hattink, 1974 (CCVN, 1:1060)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Vang cánh màng; Đồng tiền; Lép mèo
Tên khác: Mezoneuron hymenocarpum Prain, 1897 (FGI, 2:194). - M. laoticum Gagnep. 1912 (FGI,2:195);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Caesalpiniaceae
Chi: Caesalpinia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024