Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Caesalpinia andamanica (Prain) Hattink, 1974 (CCVN, 1:1060)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Vang anđaman; Điệp anđaman
Tên khác: Mezoneuron andamanicum Prain, 1892. - M. kunstleri Prain, 1897;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Caesalpiniaceae
Chi: Caesalpinia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023