Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Cabomba
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rong lá ngò, Tiềm liên
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

CABOMBA Aubl.,

[Từ tên dân gian ở Guyan]

Cây thảo sống nhiều năm, thủy sinh, chìm trong nước. Lá chìm, bị chia cắt rất nhiều. Hoa nhỏ, có 3 cánh hoa tồn tại, 3 - 6 nhị, 3 - 18 lá noãn rời.

Gồm 7 loài ở các vùng nóng của châu Mỹ. Việt Nam có duy nhất loài Cabomba carolina

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Nymphaeales
Họ: Cabombaceae

CÁC LOÀI
Cabomba caroliniana

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024