Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Burretiodendron
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nghiến, Kiêng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BURRETIODENDRON Rehder

[Từ 2 chữ Burret, tên người và dendron: gỗ; để tưởng nhớ nhà thực vật học Đức Karl Ewald Max Burret ( 1883 - 1964 ), nghiên cứu ở Braxin, Gia Va, Xumatra và bán đảo Mã Lai]

Cây gỗ. Lá có mép nguyên hay lượn sóng; gân gốc 3 - 5; gốc cân đối hay hơi không cân. Hoa đơn tính, đực cái khác gốc. Hoa đực có cuống có đốt; lá đài 5, có lông dày hoặc có vẩy; cánh hoa 5, màu trắng; nhị 25 - 60, xếp làm 5 bó, hợp ở phần dưới thành ống. Quả khô, có 5 cánh, mở thành 5 mảnh.

Gồm 6 loài ở Đông Nam Á. Ở nước ta, có gặp 3 loài, mà 2 loài sau nay chuyển vào chi Excentrodendron

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malvales
Họ: Tiliaceae

CÁC LOÀI
Burretiodendron brillettii

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024