Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Bulbostylis
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói chát, Cỏ chát
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BULBOSTYLIS Kunth

[Từ chữ bolbos: hành và stylos: cột, trụ; do vòi nhụy rụng để lại một chỗ phồng trên quả]

Cỏ hằng năm. Thân mảnh, có lá ở gốc. Lá hẹp, có lông mềm; bẹ lá cũng như vậy. Cụm hoa hình anten dạng tán hay dày đặc, có khi tiêu giảm chỉ còn là một bông nhỏ. Bông nhỏ có nhiều vẩy, các vẩy ở dưới 1 - 2, rỗng hoặc bất thụ, các bông khác xếp hình xoắn ốc. Nhị 2, ít khi 1 - 3 không có tơ hoặc vẩy bởi bầu. Quả bế hình trứng ngược, tù có 3 góc, nhẵn hoặc hơi có rãnh; vòi nhụy cũng dài bằng quả, hình dải, nhẵn, có gốc dễ rụng, nhưng để lại một phần phồng trên quả; đầu nhụy 3.

Gồm 6 loài ở châu Á.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae

CÁC LOÀI
Bulbostylis barbata
Bulbostylis densa
Bulbostylis pubrula
Bulbostylis subsphaerocephala

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024