Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Bulbostylis pubrula (Poir.) C.B Clarke, 1894 (CCVN, 3: 642).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói chát lông; Cỏ chát lông; Bờm lông
Tên khác: Scirpus puberulus Poir. 1804. Scirpus setaceus sensu E. Camus, 1912 (FGI, 7: 132), non L. (1753).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Bulbostylis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024