Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Bulbophyllum subtenellum Seidenf.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Habitat, phenology and conservation status

Tiny creeping or clustering branch epiphyte. Primary broad-leaved evergreen humid forests on granite. (120)1000–1500 m. Fl. September–December.

Very rare.

Estimated IUCN Red List status – DD.

Distribution

Vietnam province: Khanh Hoa (Hon Ba Mountains; Tay Nguyen Plateaus).

NW. Thailand.

ẢNH

Bulbophyllum subtenellum and B. striatulum on Taiwania 61(4).jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Bulbophyllum subtenellum and B. striatulum on Taiwania 61(4).jpg

 

Bulbophyllum subtenellum on vast.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Bulbophyllum subtenellum on vast.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Bulbophyllum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024