Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Bulbophyllum secundum Hook.f.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cầu diệp tạt; Lọng thứ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Habitat, phenology and conservation status

Creeping epiphyte and lithophyte. Primary and secondary broad-leaved evergreen montane forests on any kind of mother rocks. 1200–2000 m. Fl. May - June. Very rare.

Tentatively estimated

IUCN Red List status - DD.

Distribution

Vietnam: Lam Dong (Dalat City area) province.

Nepal, Bhutan, NE. India, Myanmar, SW. China (Yunnan), Thailand

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Bulbophyllum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024