Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Bulbophyllum psychoon Rchb.f.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cầu diệp rối
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Habitat, phenology and conservation status

Clustering miniature epiphyte. Primary evergreen broad-leaved and coniferous humid forests on any kind of soils, but preferably on limestone, commonly on mossy trees near mountain tops. 500–1600 m. Fl. November–April, June.

Not common.

Estimated IUCN Red List status – DD.

Distribution

Vietnam provinces: Dien Bien (Tua Chua district), Ha Giang (Quan Ba district), Hoa Binh (Mai Chau district) and Quang Binh (Minh Hoa district).

NE. India, N. Thailand, Laos.

ẢNH

Bulbophyllum psychoon on Taiwania 61(4).jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Bulbophyllum psychoon on Taiwania 61(4).jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Bulbophyllum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024